Prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych

Prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych

Duże spółki, które każdego roku osiągają spore przychody, zobligowane są do prowadzenia ksiąg handlowych i rachunkowych. Mowa o złożonych i bardzo rozbudowanych narzędziach ewidencjonowania podatków oraz zdarzeń gospodarczych księgowości pełnej. Ich przygotowywanie oraz wypełnianie wiąże się z koniecznością znajomości licznych procedur księgowych. Warto zatem powierzyć swoją dokumentację w ręce specjalistów z naszego biura rachunkowego. W ramach pełnej obsługi księgowej nie tylko zapewnimy prowadzenie ksiąg handlowych, ale także:

  • tworzenie rachunków zysków i strat,
  • przygotowywanie wykazu składników aktywów i pasywów,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych.

Nasze usługi księgowe zawsze dostosowujemy do ustroju podatkowego firmy klienta, struktury jego organizacji, branży, w której działa, a także do jego indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

Jakie firmy muszą prowadzić księgowość pełną?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy: spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek akcyjnych oraz spółek z o.o. bez względu na wysokość osiąganych przychodów. W przypadku pozostałych firm taka powinność narzucona jest wtedy, kiedy dany podmiot osiąga w skali roku przychody w wysokości 2 mln euro lub więcej w przeliczeniu ze złotówek wedle kursu podanego przez NBP.