Obsługa kadrowo-płacowa

Kadry i płace notatki wyliczenia

Oferujemy małym i dużym firmom obsługę kadrowo-płacową, która ułatwia zarządzanie działalnością gospodarczą oraz zespołem własnych pracowników. Zapewniamy m.in. prowadzenie akt osobowych pracowników, naliczanie płac, kompletną administrację kadrową, monitorowanie terminów ważności umów, badań lekarskich, szkoleń BHP oraz tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników. Ponadto gwarantujemy:

  • tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
  • prowadzenie rozliczeń PFRON,
  • przygotowywanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych.

Outsourcing kadrowo-płacowy, czyli redukcja kosztów firmy!

Dzięki skorzystaniu z outsourcingowych usług kadrowo-płacowych firmy nie tylko uproszczają swoją administrację. Podwyższają też zadowolenie swoich pracowników oraz zapewniają sobie niższe koszty ich obsługi! Współpraca z naszym biurem rachunkowym to rozwiązanie tańsze od zatrudniania etatowych księgowych.