Bilanse i sprawozdania finansowe

Bilanse i sprawozdania finansowe wyliczenia na kalkulatorze

Bilanse i sprawozdania finansowe to ważne elementy działalności, a uszczegóławiając sprawozdawczości dużych spółek osiągających bardzo duże roczne przychody. Tworzone są one na podstawie ksiąg głównych i pomocniczych, a także pozostałej dokumentacji firmy. Bilanse stanowią jedną z najważniejszych części sprawozdania finansowego. To one pozwalają zorientować się, jakim naprawdę majątkiem dysponuje podmiot i w jaki sposób realizuje on jego finansowanie. Przyjmuje się, iż dobrze przygotowany bilans równoważy sumę aktywów i sumę pasywów. Sprawozdania finansowe składają się także z rachunków zysku i strat:

  • wykazują oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty przedsiębiorstwa, w tym kwestie związane z kadrami i płacami;
  • wskazują obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy;
  • pozwalają określić sytuację majątkową firmy.

Kiedy sprawozdanie finansowe jest obowiązkowe?

Sprawozdania finansowe są dokumentami przygotowywanymi obligatoryjnie przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe i uzyskujące roczne przychody netto przekraczające 2 000 000 euro

W przypadku spółek jawnych i partnerskich istnieje możliwość skorzystania z prawa do nieskładania sprawozdania finansowego. O szczegóły pytaj naszych specjalistów!